<<< Retour >>>

Nhạc Tâm Linh

Musique Spirituelle

RFI - Tiếng Việt Ngày 7 Avril 2010 - Chương Trình Nhịp Cầu Tri Âm - Thanh Phương

Mung Phat Dan

Bài Hát Mừng Phật Đản

( Bienvenue à la naissance du Bouddha )

( Let's rejoice at the Buddha's advent )

 

 

CD - Giang Tran

CD - Giáng Trần

 

CD - Tran Gian

CD - Trần Gian

 

CD - Luc Can Luc Tran

CD - Lục Căn Lục Trần

 

CD - Thien Dia Nhan

 

Đại Hội Tâm Linh Vô Vi