<<< Retour >>>

 

Interview Quách Vĩnh-Thiện / Radio France Internationale
Paris, le 27 mai 2005. Version Vietnamienne

Interview Quách Vĩnh-Thiện / Radio France Internationale
Paris, le 27 mai 2005. Version Française

Interview Quách Vĩnh-Thiện & Thanh Vân / R.F.I
Paris, le 19 Aout 2006. Version Vietnamienne

Interview Xuân Phú / Radio France Internationale
Paris, le 19 Juin 2006. Version Vietnamienne

Interview Mỹ Dung / Radio France Internationale
Paris, le 21 avril 2007. Version Vietnamienne

Interview Thanh Vân và Quách Vĩnh-Thiện
RFI / Fête de la musique Paris, le 21 juin 2007. Version Vietnamienne

Interview Mỹ Dung / Radio France Internationale
Paris, le 28 juillet 2007. Version Vietnamienne

Bài hát Paris Như Hoang Vắng / Radio France nternationale
Paris, le 26 aout 2007. Version Vietnamienne

Interview Xuân Phú / Radio France Internationale
Paris, le 8 septembre 2007. Version Vietnamienne

Bài hát Paris Mùa Lễ Hội / Radio France Internationale
Paris, le 10 septembre 2007. Version Vietnamienne

Interview Quách Vĩnh-Thiện / Radio France Internationale
Nhịp Cầu Tri Âm.    Paris, le 2 janvier 2008. Version Vietnamienne

Nhạc Sĩ Lê Mộng Nguyên nói về tác phẩm Kim Vân Kiều
và giới thiệu nhạc sĩ Quách Vĩnh-Thiện ngày 19/03/2008.

Thư Viện Việt Nam Quốc Tế - Tiểu Sử Quách Vĩnh-Thiện 06/2008

Radio RFA - Văn Hóa và Nghệ Thuật –
Phỏng Vấn Quách Vĩnh Thiện 01/06/2008

Radio NVTD New Orleans USA - Phóng Sư Lê Mộng Nguyên 23/07/2008 

Radio NVTD New Orleans USA - Phóng Sư Lê Mộng Nguyên
nói về tác phẩm Kim Vân Kiều 13/08/2008

Giáo Sư Lê Mộng Nguyên nói về Kim Vân Kiều Bruxelles, 31/08/2008

Phổ Nhạc Truyện Kiều – Nguyễn Văn Huy 10/10/2008

Radio Việt Nam Hải Ngoại - Vẽ Vang Dân Việt - Cuộc Đời và Sự Nghiệp - USA

Radio Việt Nam Hải Ngoại - Chương Trình Không Hẹn - USA

Radio RFI Tiếng Việt Ngày 7 Avril 2010 - Chương Trình Nhịp Cầu Tri Âm - Thanh Phương

Radio RFI Tiếng Việt Ngày 14 Avril 2010 - Chương Trình 20 năm Giáo Xứ Việt Nam Paris

Ra mắt CD Kim Vân Kiều và CD Chinh Phụ Ngâm tại USA Novembre 2010

Radio SBS Vietnamese Australia - Truyện Kiều :

SBS - Vietnamese Autralia 14 Décembre 2010

SBS - Vietnamese Autralia 21 Décembre 2010

SBS - Vietnamese Autralia 28 Décembre 2010

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2
 Washington DC

Chương Trình : Sinh Hoạt Nghệ Thuật
Đề tài : Truyện Kiều và Paris Tình Lãng Mạn

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 26 tháng 6 năm 2011

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 10 tháng 7 năm 2011 - Phần 1

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 17 tháng 7 năm 2011 - Phần 2

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 24 tháng 7 năm 2011 - Phần 3

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 31 tháng 7 năm 2011 - Phần 4

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 14 tháng 8 năm 2011 - Phần 5

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 21 tháng 8 năm 2011 - Phần 6

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 4 tháng 9 năm 2011 - Phần 7

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2 Washington DC Ngày 11 tháng 9 năm 2011 - Phần 8

Global TV Chương Trình Truyện Kiều Thơ và Nhạc GS Nguyễn Thanh Liêm - NV Việt Hải

http://www.caulacbotinhnghesi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=446

VNDC Radio WBIG 100.3 FM FM HD-2
 Washington DC

Chương Trình : Sinh Hoạt Nghệ Thuật
Đề tài : Chinh Phụ Ngâm

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2 Chương Trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật ngày 20 Novembre 2011 - Phần 1

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2 Chương Trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật ngày 27 Novembre 2011 - Phần 2

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2 Chương Trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật ngày 4 Décembre 2011 - Phần 3

VNDC Radio WBIG 100.3 FM HD-2 Chương Trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật ngày 11 Décembre 2011 - Phần 4

RFA

RFA - Đài Á Châu Tự Do - Truyện Kiều phổ nhạc – Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện - Vũ Hoàng, phóng viên RFA 2012-10-07

RFA - Đài Á Châu Tự Do - Truyện Kiều phổ nhạc – Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện - Mặc Lâm, phóng viên RFA 2009-06-14

RFA - Đài Á Châu Tự Do - Truyện Kiều phổ nhạc – Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện - Mặc Lâm, phóng viên RFA 2008-06-01

Lục Bát Việt Nam :

http://lucbat.com/news.php?id=11060

Trách Nhiệm online :

http://trachnhiemonline.com/Van-Nghe/TruyenKieu-thoNguyenDu-NhacQuacVinhThien_files/TruyenKieu-thoNguyenDu-NhacQuacVinhThien.htm

Việt Báo info :

http://www.vietinfo.eu/viet-nam-que-huong/nhac-si-quach-vinh-thien-pho-nhac-kieu-chinh-phu-ngam.html

Tu Viện Quang Đức Melbourne - Vietnamese Buddhism in Melbourne :

http://quangduc.com/author/post/8108/1/quach-vinh-thien?r=L3A2MzM1YTUxNTA0L25oYWMtbXVuZy1waGF0LWRhbg

http://quangduc.com/a50932/video-quach-vinh-thien-tac-pham-kim-van-kieu

http://quangduc.com/p6335a51504/nhac-mung-phat-dan

http://quangduc.com/a51684/nhac-quay-ve-noi-tam

 

Long Hồ Vĩnh Long :

http://longhovinhlong.blogspot.com.au/

Thông Reo :

http://thongreo.blogspot.de/2013/10/22-ngay-tren-at-uc.html?view=snapshot

 

Trúc Lâm Yên Tử - 100 Vidéos Truyện Kiều và Chinh Phụ Ngâm :

http://www.truclamyentu.info/tlls_nhungdongtho/100videotruyenkieuvachinhphungam.htm

 

TÂN NHẠC VIỆT NAM

NHẠC KIM VÂN KIỀU & CHINH PHỤ NGÂM

THÁNG TÁM 28, 2015 TRẦN LÊ TÚY-PHƯỢNG ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Nhạc Kim Vân Kiều & Chinh Phụ Ngâm và Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện tiếp theo “Nhạc Hải Ngoại”.

 Trần Lệ Túy Phượng

Dot Chuoi Non

http://dotchuoinon.com/2015/08/28/tan-nhac-viet-nam-nhac-kim-van-kieu-chinh-phu-ngam/

Ngày Âm Nhạc Quách Vĩnh Thiện qua Truyện Kiều tổ chức tại Bussy saint Georges (77) France.

http://get.google.com/albumarchive/114810885626526935774/album/AF1QipMy2cj_dY0CQJZYZI1Jc4rO3DFoGe4vzj7Gn_ef?source=pwa&authKey=CPLarqaUhKmEuAE

Bài viết : Nguyễn Văn Bon Chủ Tịch CĐNVTD/VIC Úc Châu :

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3210-3210

Việt Nam Văn Hiến.

http://www.vietnamvanhien.net/kimvankieunhac.html

prabook.com

Vinh Thien Quach, Vietnamese engineer, consultant. Certified engineer principal, Sopra Group.

President Association Culturelle Transitionnelle Vietnamienne, ...

http://prabook.com/web/person-view.html?profileId=184249

Văn Hóa On Line California

https://nhatbaovanhoa.com/a2399/nhac-si-quach-vinh-thien-va-ca-khuc-kim-van-kieu