<<< Retour >>>

Kim Vân Kiều

Nguyễn Du (1766 – 1820)

Nguyễn Du sanh tại Nghệ Tỉnh năm :
Âm Lịch, ngày 23 tháng 11 năm 1765.
Dương Lịch, ngày 3 tháng 1 năm 1766.

Nguyễn Du mất ngày :
Âm Lịch, ngày 18 tháng 8 năm 1820, năm Canh Dần.
Dương Lịch, ngày 19 tháng 9 năm 1820.

Kim Vân Kiều, câu truyện do Thanh Tâm Tài Nhân người Trung Hoa viết bằng văn xuôi không thành công trong xứ Trung Hoa cách đây khoảng 200 năm, nhưng là câu truyện có đủ thành phần trong xã hội dưới thời « Phong Kiến », trong thời điểm đó Việt Nam ta cũng trong tình trạng nầy dưới thời vua Gia Long.
Ông Nguyễn Du dựa trên câu truyện Kim Vân Kiều viết thành áng văn Lục Bát bằng chữ Nôm vào khoảng năm 1812 ? và mang tên « Đoạn Trường Tân Thanh » mà nhân gian cho tên là Truyện Kiều.
UNESCO công nhận là một « Tuyệt Tác, Di Sản Của Nhân Loại » qua Tuyệt Tác vần thơ chứ không phải là Tuyệt Tác của câu truyện, vì thế những màn « Nhạc Cảnh » không nói lên được cái đẹp cái hay nếu không dùng lời văn của Nguyễn Du.

Trên thế giới chưa có một tác phẩm nào được đi vào lòng người như Truyện Kiều của Nguyễn Du mà mọi người Việt Nam dù là trí thức hay không cũng biết qua 4 câu thơ đầu của Truyện Kiều trên 3254 câu thơ.

1 - Trăm năm trong cõi người ta, 
Chữ Tài, chữ Mệnh, khéo là ghét nhau, 
Trải qua một cuộc bể dâu, 
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Bốn câu chót nói lên cái « Tâm » mới đáng kể hơn cái « Tài ».

2351 - Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.
Lời quê chắp nhật dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.

Đài Á Châu Tự Do phát thanh 3 kỳ về đề tài nầy.

Ngày 7 tháng 10 năm 2012 – Phóng Viên Vũ Hoàng.
Ngày 14 tháng 6 năm 2009 – Phóng Viên Mặc Lâm.
Ngày 1 tháng 6 năm 2008 – Phóng Viên Mặc Lâm.

Xin mời các bạn xem và nghe qua cuộc phỏng vấn phóng viện RFA Vũ Hoàng và Mặc Lâm :

RFA – Ngày 7 tháng 10 năm 2012 – Phóng Viên Vũ Hoàng :

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/quvithien-truyen-kieu-vhg-10072012130416.html

http://thienmusic5.free.fr/RFA-20121007.htm

Hàn Lâm Viện Âu Châu cũng công nhận công trình phổ nhạc Truyện Kiều nầy :

http://www.europeanacademysciencesartsandletters.com/nos_auteurs_compositeurs.ws

 

RFA – Ngày 14 tháng 6 năm 2009 – Phóng Viên Mặc Lâm :

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/Musician-quach-vinh-thien-and-cds-on-famous-kim-van-kieu-mlam-06142009105017.html

http://thienmusic5.free.fr/RFA-20090614.htm

 

RFA – Ngày 1 tháng 6 năm 2008 – Phóng Viên Mặc Lâm :

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/MusicianQuachVinhThienAndCDKimVanKieu_MLam-06012008105211.html

http://thienmusic5.free.fr/RFA-20080601.htm

Trong nỗ lực bảo tồn kho tàng văn hóa Việt Nam,
ông Quách Vĩnh Thiện, một kỹ sư tin học
và cũng là một nhạc sĩ ở Pháp, đã bỏ ra thời gian 5 năm,
để phổ nhạc cho tác phẩm  
KIM VÂN KIỀU
của văn hào Nguyễn Du.

Radio SBS Australie - Tiếng Việt do Vũ Nhuận

thực hiện ngày

14 Décembre 2010 – Phần 1

http://thienmusic.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101214.htm

 

21 Décembre 2010 – Phần 2

http://thienmusic.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101221.htm

 

28 Décembre 2010 – Phần 3

http://thienmusic.free.fr/SBS-Vietnamese-1-20101228.htm

 

 

 

Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne

 

Truyện Kiều – 01. Thúy Kiều, Thúy Vân – Mélodie Slow Rock  :
http://www.youtube.com/watch?v=MnrnbPF9T84&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g


Truyện Kiều – 02. Thanh Minh Đạp Thanh – Mélodie Bossa Nova :
http://www.youtube.com/watch?v=bc2tgmkx078&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 03. Hồng Nhan Bạc Mệnh – Mélodie Disco :
http://www.youtube.com/watch?v=s_vzn3ywpoc&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 04. Kim Trọng – Mélodie Pop Ballade :
http://www.youtube.com/watch?v=O01ci4QD2Ww&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 05. Gặp Gở Làm Chi – Mélodie Boléro :
http://www.youtube.com/watch?v=XUyZSkHf7NI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDiqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 06. Kiếp Nhân Duyên - Mélodie Arpège:
http://www.youtube.com/watch?v=2UTpy7Zy_BY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 07. Mộng Triệu Mạch Tương - Mélodie Slow  :
http://www.youtube.com/watch?v=osPTOU3xQCM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 08. Kim Trọng , Thúy Kiều - Mélodie Ballade  :
http://www.youtube.com/watch?v=y4pSG2JyM74&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 09. Rày Gió Mai Mưa - Mélodie Tango :
http://www.youtube.com/watch?v=evVIx4WaZS4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 10. Lượng Xuân - Mélodie Ballade  :
http://www.youtube.com/watch?v=dAjij1B6jvU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 11. Lửa Hương  - Mélodie Boléro :
http://www.youtube.com/watch?v=_YiV8tT5mvA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 12. Lòng Xuân - Mélodie Cha Cha Cha :
http://www.youtube.com/watch?v=ny2lZCnnKz4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 13. Chung Tử Kỳ - Mélodie Bossa Nova :
http://www.youtube.com/watch?v=2Tg9-G7_SIE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 14. Liêu Dương - Mélodie Soul, Ballade :
http://www.youtube.com/watch?v=h-gkxd1m3oU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 15. Ba Đông - Mélodie Slow Rock  :
http://www.youtube.com/watch?v=aNfiCCH0WRs&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 16. Bên Tình Bên Hiếu - Mélodie Cha Cha Cha :
http://www.youtube.com/watch?v=kO6V-8SbllQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 17. Ép Cung Cầm Nguyệt - Mélodie Lambada :
http://www.youtube.com/watch?v=FSloD3dMWNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 18 – Tơ Duyên - Mélodie Pop Music :
http://www.youtube.com/watch?v=vvUOc-1SbXI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 19. Mảnh Hương Nguyền - Mélodie Pop Marley :
http://www.youtube.com/watch?v=pc9WNV4WgVw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 20. Mã Giám Sinh - Mélodie Cha Cha Cha :
http://www.youtube.com/watch?v=EjR8WCIv1_0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 21. Tú Bà - Mélodie Slow Rock, Ca Trù :
http://www.youtube.com/watch?v=aZxgjlhUnWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 22. Đoạn Trường - Mélodie Ballade :
http://www.youtube.com/watch?v=_SJhrRJNRuk&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 23. Gương Nhật Nguyệt - Mélodie Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=S_7P-sFUyl8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 24. Lầu Xanh - Mélodie Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=LZ90RCRtrCg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 25. Phong Trần - Mélodie Salsa, Flamenco:
http://www.youtube.com/watch?v=ovIiI65hxQo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 26. Túc Nhân - Mélodie Samba :
http://www.youtube.com/watch?v=QvuJ1crUnVE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 27. Buồn Trông - Mélodie Ballade / Jazz :
http://www.youtube.com/watch?v=g3-_lJ55RZg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 28. Sở Khanh - Mélodie Bossa Nova :
http://www.youtube.com/watch?v=Era8rKhSo0s&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 29. Phù Dung - Mélodie Tango:
http://www.youtube.com/watch?v=34urn5oZV60&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 30. Quyến Gió Rủ Mây - Mélodie Slow / Twist :
http://www.youtube.com/watch?v=MKJaS8um-xA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 31. Tống Ngọc Tràng Khanh - Mélodie Mambo:
http://www.youtube.com/watch?v=aGlVZ88Kl_E&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 32. Chương Đài - Mélodie Slow / Rock:
http://www.youtube.com/watch?v=dG7oRmie6nM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 33. Thúc Sinh - Mélodie Slow:
http://www.youtube.com/watch?v=2xgC2uRxpcE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 34. Phận Bèo Mây - Mélodie Slow / Swing :
http://www.youtube.com/watch?v=4g7yACSoHXU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 35. Đêm Ngắn Tình Dài - Mélodie Ballade / Salsa:
http://www.youtube.com/watch?v=znCjuPPOUgI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 36. Tay Đã Nhúng Chàm - Mélodie Bolero / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=R06pEaB66N8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 37. Tài Tử Giai Nhân - Mélodie Flamenco:
http://www.youtube.com/watch?v=XEmIlNm668I&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 38. Yếm Thắm Trôn Kim - Mélodie Slow Rock / Twist :
http://www.youtube.com/watch?v=xnXLVpqZSnA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 39. Trăng Hoa - Mélodie Bossa Nova / Salsa:
http://www.youtube.com/watch?v=3jfGd5M51qw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 40. Càng Mặn Càng Nồng - Mélodie Samba :
http://www.youtube.com/watch?v=P6B00ROoDgY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 41. Lâm Tri - Mélodie Rock and Roll :
http://www.youtube.com/watch?v=945iHO2H-OI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 42. Phi Phù Trí Quỷ - Mélodie Slow / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=PjZTdFtB0s4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 43. Tam Đảo Cửu Tuyền - Mélodie Boston / Valse :
http://www.youtube.com/watch?v=gBAYPQN3MtQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 44. Túc Trái Tiền Oan - Mélodie Ballade / Rock Lente :
http://www.youtube.com/watch?v=b7ZCYoU7H10&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 45. Tương Phùng - Mélodie Moderator / Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=m-9ymM3lf5o&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 46. Phách Lạc Hồn Xiêu - Mélodie Slow / Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=6xzUGJ4-7CI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 47. Loan Phòng - Mélodie Arpège / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=ECOqYLKHUig&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 48. Trạc Tuyền - Mélodie Ballade / Hip Hop:
http://www.youtube.com/watch?v=la--DbZeUNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 49. Thiếp Lan Đình - Mélodie Rock Lente / Pop Rock:
http://www.youtube.com/watch?v=MQ7GCx1VpR4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Trtuyện Kiều – 50. Kim Ngân - Mélodie Arpège / Cha Cha Cha:
http://www.youtube.com/watch?v=13HpXqBYk-M&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 51. Hằng Thủy - Mélodie Valse :
http://www.youtube.com/watch?v=Q1_NyhcKlmI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 52. Thành Hoàng Thổ Công - Mélodie Slow / Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=KINXgKuoFoE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 53 . Râu Hùm Hàm Én - Mélodie Rock Lente / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=Qpc2S7xyOqQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 54. Cá Chậu Chim Lồng - Mélodie Samba / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=B04eMykWIP0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 55. Cung Nga - Mélodie Fox / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=f2-J5csnTqU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 56. Phượng Liễn Loan Nghi – Mélodie Rhumba :
http://www.youtube.com/watch?v=i2PBaE1qJWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 57. Nghĩa Trọng Nghìn Non – Mélodie Ballade / Samba :
http://www.youtube.com/watch?v=xprj8JDYYic&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 58. Hại Nhân Nhân Hại – Mélodie Ballade / Lambada :
http://www.youtube.com/watch?v=J3uQSxcquJ4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 59. Tiền Định – Mélodie Valse :
http://www.youtube.com/watch?v=aPPaguVYBXo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 60. Gấm Vóc – Mélodie Arpède / Cha Cha Cha :
http://www.youtube.com/watch?v=P7kFsyZpQDA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 61. Thành Hạ Yêu Minh – Mélodie Blue / Tango :
http://www.youtube.com/watch?v=_aBTnMkS_bg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 62. Hương Lửa Ba Sinh – Mélodie Valse Jazz :
http://www.youtube.com/watch?v=YMmOYn3OjNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 63. Tơ Đào – Mélodie Blue / Rock and Roll :
http://www.youtube.com/watch?v=I8O3m9wzmKg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 64. Nghiệp Duyên – Mélodie Rock Lente / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=ZFzeylD6E-Y&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 65. Phách Quế Hồn Mai – Rock Lente / Salsa :
http://www.youtube.com/watch?v=qp9PjtmBtYY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 66. Phù Tang – Mélodie Charleston :
http://www.youtube.com/watch?v=mE4467mhKkc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&feature=plcp&noredirect=1

 

Truyện Kiều – 67. Lai Sinh – Mélodie Blue / Rock Lente :
http://www.youtube.com/watch?v=ZgpshRnsQk8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 68. Lâm Thanh – Mélodie Ballade / Rhumba :
http://www.youtube.com/watch?v=t1_ADcpRM0M&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 69. Châu Trần – Mélodie Slow / Pop Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=1IQkh9AQwXs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 70. Động Địa Kinh Thiên – Mélodie Arpède / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=FszlGyyOvX4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 71. Chiêu Hồn – Mélodie Ballade / Samba :
http://www.youtube.com/watch?v=4jOGrvrIkDE&feature=channel&list=UL

 

Truyện Kiều – 72. Minh Dương – Mélodie Valse :
http://www.youtube.com/watch?v=pKfg9wxUMUY&feature=channel&list=UL

 

Truyện Kiều – 73. Tái Thế Tương Phùng – Mélodie Swing / Hard Rock :
http://www.youtube.com/watch?v=hTNotM_JF8w&feature=channel&list=UL

 

Truyện Kiều – 74. Vật Đổi Sao Dời – Mélodie Slow / Bollero :
http://www.youtube.com/watch?v=9t4N5t32GtU&feature=channel&list=UL

 

Truyện Kiều – 75. Đáy Biển Mò Kim- Mélodie Bolléro :
http://www.youtube.com/watch?v=fuZTzHTLrpQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 76. Khổ Tận Cam Lai – Mélodie Blue / Rock and Roll :
http://www.youtube.com/watch?v=ruDgQOrW1oo&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 77. Chữ Tài Chữ Mệnh – Mélodie Slow / Mambo :
http://www.youtube.com/watch?v=mMLXlC0xX14&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 78. Chữ Tài Chữ Mệnh  - Vọng Cổ
http://www.youtube.com/watch?v=_24oFcV_gYQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp