<<< Retour >>>

 

CD - Thiên Địa Nhân 2

( CD - le Ciel, la Terre, l'Homme 2 )

Radio RFI Tiếng Việt Ngày 7 Avril 2010 - Chương Trình Nhịp Cầu Tri Âm - Thanh Phương

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20100407.htm

 

ThienDiaNhan2

Logo - ThienDiaNhan2 Dos

1. Học Nhẫn Học Hòa - Sơn Ca, Ánh Quang

2. Tình Thương Đạo Đức - Tố Hà

3. Hải Vận Hành Hương - Hương Giang

4. Kỳ Quan - Mỹ Dung

5. Hồi Sinh - Tố Hà

6. Hợp Thức Hòa Bình - Quang Minh

7. Đại Đồng Tu Tiến - Quỳnh Lan

8. Tâm Linh - Tố Hà

9. Khi Giới Tình Thương - Thụy Long

10. Dũng Hành - Mai Thảo

11. Tình Trời Tận Độ - Tố Hà

12. Hội Tụ Tâm Linh - Xuân Phú

13. Hội Tụ Vinh Quang - Tố Hà, Thụy Long

14. Mừng Phật Đản - Hương Giang