<<< Retour >>>

 

CD - Thiên Địa Nhân 1

( CD - le Ciel, la Terre, l'Homme 1 )

Radio RFI Tiếng Việt Ngày 7 Avril 2010 - Chương Trình Nhịp Cầu Tri Âm - Thanh Phương

http://thienmusic5.free.fr/RFI-20100407.htm

 

Logo - ThienDiaNhan1

Logo - ThienDiaNhan2 Dos

1. Học Nhẫn Học Hòa - Tố Hà

2. Vạn Vật Thái Bình - Mỹ Dung

3. Chung Thiền Thức Tâm - Mai Thảo

4. Thanh Tịnh 85’ - Tố Hà

5. Lục Tự Khai Minh - Hương Giang

6. Long Vân - Tố Hà

7. Du Hành Tự Thức - Quỳnh Lan

8. Hồi Quang Phản Chiếu - Tố Hà

9. Âu Á Tương Hội - Hương Giang

10. Hùng Vĩ Giao Liên - Tố Hà

11. Duyên Lành - Xuân Phú

12. Thanh Tịnh - Nguyên Thảo

13. Hồi Sinh Sum Vầy - Mỹ Dung

14. Du Hành Đạo Pháp - Hương Giang

15. Du Hành Đạo Pháp - Thụy Long