<<< Retour >>>

CD - Chút Gì Để Lại.

 

Logo Chut Gi De Lai

CD – Chút Gì Để Lại.


Lời : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện

1 - Niệm Khúc ( Hương Giang ).
http://thienmusic5.free.fr/NiemKhuc.htm

 

2 – Đêm Giáng Sinh Paris ( Mỹ Dung ).
http://thienmusic5.free.fr/DemGiangSinhParis.htm

 

3 - Rừng Xưa ( Mai Thảo ).
http://thienmusic5.free.fr/RungXua.htm

 

4 – Cõi Nhớ ( Hoàng Quan ).
http://thienmusic5.free.fr/CoiNho.htm

 

5 - Đợi Chờ ( Mỹ Dung ).
http://thienmusic5.free.fr/DoiCho.htm

 

6 - Nuối Tiếc ( Hương Giang ).
http://thienmusic5.free.fr/NuoiTiec.htm

 

7 - Nhớ Thương ( Mai Thảo ).
http://thienmusic5.free.fr/NhoThuong.htm

 

8 – Ngày Tháng Nào ( Mỹ Dung ).
http://thienmusic5.free.fr/NgayThangNao.htm

 

9 - Dừng Bước Lại ( Hương Giang ).
http://thienmusic5.free.fr/DungBuocLai.htm

 

10 – Tình Mẹ ( Mai Thảo ).
http://thienmusic5.free.fr/TinhMe.htm

 

11 – Paris Em Yêu ( Hoàng Hiệp ).
http://thienmusic5.free.fr/ParisEmYeu.htm

 

12 – Cõi Mơ ( Thụy Long ).
http://thienmusic5.free.fr/CoiMo.htm

 

13 - Noël Paris ( Mỹ Dung ).
http://thienmusic5.free.fr/NoelParis.htm

 

14 - Thống Khổ (Hương Giang).

http://thienmusic5.free.fr/ThongKho.htm

 

 

Diển Đàn Giáo Dân :

http://diendangiaodan.us/trangtho/thongkhosongngu.htm