<<< Retour >>>

BYN 57 TV

 

Phỏng vấn Quách Vĩnh Thiện trên đài BYN TV 57.3 Houston Texas Nov. 26, 2010
BYN TV 57 HOUSTON TEXAS – QUACH VINH THIEN 

BYN TV 57 HOUSTON TEXAS – QUACH VINH THIEN

by Hưng Yên – Part 1

 

BYN TV 57 HOUSTON TEXAS – QUACH VINH THIEN 
by Hưng Yên – Part 2